V rámci učebního plánu IB DP musí studenti studující němčinu v posledním ročníku absolvovat zkoušku, v které by měli být schopni navázat na německou kulturu a zároveň posuzovat různá témata a podělit se o své zkušenosti. S ohledem na tuto skutečnost se studenti studující němčinu ve 12. a 13. ročníku vydají v pondělí 4. prosince na výlet do Drážďan, aby si prohloubili své znalosti a porozumění historii města a také si procvičili své hovorové a poslechové dovednosti.

Jedná se o důležitou součást studia němčiny, která jim umožní seznámit se s autentickou kulturou způsobem, který nelze plně modelovat ve třídě. Studenti si předem vyhledají známou pamětihodnost, na které přednesou ústní prezentaci. Navštíví jsme také The Festung Xperience, kde si studenti vyzkoušejí porozumění poslechu v reálném životě, zatímco budou prožívat 450 let starou historii prostřednictvím 360stupňové projekce a 3D zvukové technologie. Na závěr dne se studenti seznámí s nejstarším vánočním trhem v Německu, Striezelmarktem, kde budou mít příležitost mluvit německy s místními obyvateli při nákupu občerstvení nebo suvenýrů.

Suvi Laakkonen
Učitelka němčiny