V letošním roce dokončilo deset našich bronzových a jedenáct stříbrných účastníků programu vévody z Edinburghu a ve čtvrtek jsme se zúčastnili slavnostního předání jejich ocenění. Aby se naši studenti dostali až sem, absolvovali půlroční aktivity zahrnující dovednosti, jako je zpěv, výuka jazyků, vaření a vyšívání, sporty, jako je horolezectví, tanec a fotbal, a dobrovolnické činnosti, jako je ochrana přírody, doučování a vedení kroužků pro malé děti. Kromě toho, v závislosti na úrovni, na které pracovali, úspěšně absolvovali dva vyčerpávající dvou nebo třídenní turistické a tábornické výlety.

Toto prestižní ocenění je známé tím, že u mladých lidí rozvíjí řadu dovedností a všem zúčastněným vytvořilo mnoho (většinou!) šťastných vzpomínek. Většina z těchto studentů se rozhodla pokračovat do další úrovně a ještě letos se zúčastní stříbrné a zlaté expedice.

Jim Dunwell
Koordinátor programu vévoda z Edinburghu