Poslední dva týdny byly zaměřeny na překlady textů. Dne 30. září jsme oslavili Mezinárodní den překladatelů a uspořádali jsme různé workshopy a lekce věnované překladům. Již druhým rokem dala katedra češtiny studentům možnost vyzkoušet si tuto náročnou profesi v hodinách českého jazyka.

Studenti Y10 soutěžili o nejlepší překlad básně z angličtiny do češtiny a vítěz bude vyhlášen příští týden.

Do této aktivity se zapojili i naši studenti IB. Společně se svými učiteli vytvořili a zorganizovali akční hru pro studenty Y7 a Y8 ve Valdštejnské. Šlo o falešné přátele slov, což je termín pro dvojice slov ve dvou jazycích, která vypadají nebo znějí stejně nebo podobně, ale ve skutečnosti mají odlišný význam, což vede studenty k chybování.