První týden po vánocích byl návrat do školy pro třídu Reception v Sibeliově velmi poučný. Děti se seznámily s některými památkami v Praze a dalšími zajímavostmi v České republice a na evropském kontinentu. Povídaly si o tom, jak vypadá česká vlajka a další důležité informace.

Téma Prahy a České republiky se promítlo i do aktivit, které se věnovaly různým stylům učení. Ať už se jednalo o výtvarné činnosti, vyprávění příběhů nebo praktické projekty, děti se aktivně zapojily do zábavného učení, které jim zároveň představilo zemi, kde žijí.