Žáci devátého ročníku během své vzdělávací cesty navštíví 23. ledna historické místo bývalého koncentračního tábora v Terezíně. Cílem je prozkoumat stránky historie a osobně pochopit dopady druhé světové války na lidské osudy. Pravidelné návštěvy památníku Terezín umožňují studentům hlouběji porozumět vlivu historických událostí na jednotlivce i komunity. Tato vzdělávací exkurze slouží jako důležitá připomínka významu učení se z minulosti a podporuje rozvoj empatie a tolerance v současném svět