V rámci výuky dějepisu o holocaustu a druhé světové válce se žáci 9. ročníku v úterý vydali na výlet do památných míst v Lidicích a Terezíně. Návštěva umožnila studentům hlouběji pochopit činnost nacistické vlády v Protektorátu Čechy a Morava a zločiny holocaustu. Navzdory zrádným zimním podmínkám se studenti zúčastnili prohlídek obou míst s průvodcem. Studenti si počínali velmi vyspěle a i přes pochmurný charakter návštěvy projevili skutečný zájem o danou problematiku. V rámci studia budou studenti na návštěvu navazovat výukovými aktivitami ve třídách před Dnem památky obětí holocaustu, který připadá na sobotu 27. ledna.

Samuel Hirst
učitel dějepisu