Snažíme se v žácích vzbudit celoživotní nadšení pro jakoukoli pohybovou aktivitu, která jim vyhovuje, a chceme zajistit, aby naši žáci po hodině tělocviku odcházeli s pozitivními vzpomínkami. Naši studenti jsou motivování a povzbuzováni a výuka probíhá v souladu s britskými národními osnovami. Výuku plánujeme podle potřeb dětí a v případě potřeby se snažíme být flexibilní. Naše hodiny nejsou jen o sportu, inspirujeme studenty tím, že jim jdeme příkladem a zajišťujeme, aby si vybudovali sebedůvěru, sebekázeň a nezávislost potřebné k pozitivnímu přínosu pro společnost. Věříme, že děti jsou nejspokojenější, když si vytvoří pozitivní a vyvážené každodenní návyky. Abychom jim k tomu pomohli, učíme je důležitosti pohybu, stravy a hygieny a zdůrazňujeme vztah mezi pohybem a pozitivním duševním zdravím. V hodinách tělesné výchovy, věříme v rovnost příležitostí a umožňujeme žákům rozvíjet vzájemný respekt v bezpečném a podpůrném učebním prostředí.

Žáci se učí a zdokonalují základní pohybové dovednosti při výuce jednotlivých sportů prostřednictvím her, které v 6. ročníku přecházejí do plnohodnotných. Zabýváme se hrami Invasion, Wall and net games a Batting fielding games. Atletika a gymnastika jsou jádrem našeho předmětu a my jsme získali výhodu, že můžeme čerpat ze zkušeností a znalostí místních zaměstnanců a kultury, abychom maximálně rozšířili možnosti výuky pro děti. Česká republika je skvělým místem pro sportování.

Při snaze o dosažení sportovní dokonalosti se snažíme podporovat žáky i v mimoškolním aspektu tělesné výchovy. Naši žáci se zapojují do různých dopoledních a odpoledních kroužků a účastní se místních soutěží a mezinárodních utkání.

Věříme, že náš přístup umožňuje dětem rozvíjet celoživotní přátelské vztahy, schopnost statečně a čestně čelit obtížím a stát se zdatnými, zdravými a silnými mladými lidmi, kteří jsou schopni realizovat své ambice. Věříme, že sport nám všem umožňuje tohoto dosáhnout.

Lucie Mechová
Učitelka tělesné výchovy