Ve středu 17. ledna 2024 se bude v areálu IB kampusu na Úvoze konat přednáška Patrika Greena, během které bude Patrik hovořit o rozdílech mezi skutečností a fikcí a zároveň nastíní nejnovější studie týkající se například závislosti dětí na technologiích, hraní her, kyberšikany a projevů úzkosti. Povíme si o strategiích pro rodiče a myšlenkové postupy pro komunikaci s dětmi a podporu zdravých digitálních návyků a pozitivního chování on-line. Patrik doporučí rodičům strategie, které jim pomohou navázat spojení s dětmi a vytvořit zdravější a vyváženější digitální prostředí v rodině.