V pátek 22. března navštívil kampus Úvoz Dr. Dev Sharma s přednáškou pro studenty ze tříd 11 a 12 na téma ekonomické rovnoprávnosti. Tento ukazatel měří závazek vlády podporovat rovnost žen a mužů tím, že ženám a mužům poskytuje stejnou právní možnost přístupu k právním a veřejným institucím, vlastnit majetek, obracet se na soud a získat zaměstnání. Přednáška byla velmi zajímavá a probíraná témata vyvolala mnoho otázek našich studentů. Témata zahrnovala feminismus, rovnost pohlaví a sexismus a podnítila studenty k tomu, aby zpochybnili zažité představy o těchto oblastech. Zároveň poskytla údaje založené na důkazech, které představil Dr. Sharma.

Dr. Sharma také studenty seznámil se svou nedávnou prací, která zkoumala, zda by bezplatná veřejná doprava pro ženy ve střední Evropě zvýšila jejich ekonomickou angažovanost a jaká potenciální rizika by tato iniciativa mohla pro ženy představovat. Po skončení semináře se studenti setkali s mnoha dotazy; dá se říci, že je to přimělo k zamyšlení!

Dr. Dev Sharma visited the Úvoz campus to lead a workshop for students on the topic of the Economics of Gender

Děkujeme Dr. Sharmovi za další podnětnou přednášku a těšíme se na příští setkání.