Program IB Diploma na Park Lane – Jak si vedeme?

Ve školním roce 2023-24 se budoucí maturanti roku 2025 na Park Lane stanou již šestou skupinou studentů 12. ročníku, kteří začnou dvouletý program IB Diploma na naší nové IB pobočce v ulici Úvoz, kde se přidají ke studentům 13. ročníku.

Na Mezinárodní škole Park Lane všichni studenti postupující do 12. ročníku přijímají výzvy programu IB Diploma a to bez výjimek nebo ústupků – aby se v době, kdy v červnu 2025 své studium zakončí, připojili  k více než 220 absolventům Park Lane, kteří již tuto cestu dokončili.

Od prvopočátků byl IB Diploma program na Park Lane ovlivněn (ať tak či onak) pandemií COVID-19, a doposud každý z našich závěrečných ročníků čelil (vždy) jedinečným výzvám –  proto byl každý dvouletý studijní program pro naše studenty a jejich učitele unikátní výzvou. 

V roce 2020 neproběhly žádné zkoušky a všichni studenti IB DP získali druhé hodnocení na základě použití druhého kontrolního algoritmu IB DP. Ani v roce 2021 se zkoušky neuskutečnily standardním způsobem, a přesto výsledky našich studentů dosáhly průměrného skóre 37 – což bylo přesnějším odrazem tzv. předpokládaných výsledků a povědomí učitelů o schopnostech studentů. V roce 2022 dosáhla větší skupina ze 38 studentů průměrně více než  37 bodů, a  tři studenti dosáhli dokonce maximálního skóre 45 bodů. Přestože se zkoušky v tomto roce již konaly, stále ještě bylo přihlédnuto k okolnostem, které byly zapříčiněny pandemií.

Naše předpokládaná hodnocení pro maturanty roku 2023 byla trochu nižší, a to v průměru 35 bodů. Tento ročník byl stále ještě do jisté míry  ovlivněn pandemií, neboť ta zasáhla jak oba roky studia IGCSE, tak i začátek programu IB Diploma, kdy ještě v průběhu prvního semestru došlo k  částečné uzávěře školy a byla přijata karanténní opatření. Vypadá to, že v letošním roce se IBO  zjevně snažila obnovit určitý stupeň „normality“ jako před pandemií, a proto  naši studenti 13. závěrečných  ročníků přistupovali ke zkouškám bez zvláštních ústupků. Nepřekvapilo nás tedy,  vzhledem k tomu, že se průměrné skóre na celém světě snížilo na 30,34 z 33,02 v roce 2021 a 31,98 v roce 2022, že naši studenti dosáhli průměrného skóre 34.

Letos se Simon I. stal nejnovějším absolventem Park Lane, který dosáhl skóre 45/45, což je opravdu pozoruhodný úspěch vzhledem k velmi malému počtu studentů na celém světě, kteří tohoto úspěchu letos dosáhli. Měli bychom také gratulovat našim absolventům ročníku 2023, kteří předčili světový průměr o 4 body – což odpovídá úspěchům absolventů z let 2020 a 2021. A je také na místě zmínit, že v prvních čtyřech letech IBDP na Park Lane dosáhlo 28 % našich maturantů hodnocení 40 a více bodů, se značným počtem studentů dosahujících 35-39 bodů.

Přejeme našim novým (a významně větším) 12. a 13. ročníkům vše nejlepší a „hladký průběh“ na cestě prvním, resp. druhým rokem IBDP. Navzdory různým překážkám, které ovlivnily IB diploma program od roku 2018, kdy se Park Lane stala “IB World School”, zůstáváme plně zavázáni této světově uznávané kvalifikaci a věříme, že každý z našich studentů dosáhne takových výsledků a příležitostí k dalšímu studiu, které si zaslouží. 

A na závěr bych rád podotknul, že vedení školy si plně uvědomuje, že náš vysoce profesionální a talentovaný učitelský sbor nepřestane dohlížet na to, aby byl IB diploma program na naší škole pro každého z našich studentů dostatečně náročným, ale přínosným zážitkem.

 

Ať to tak pokračuje i nadále!

Paul Ingarfield, ředitel

Srpen 2023