Naši středoškoláci budou mít vzácnou příležitost 25. ledna navštívit projekt Revoluční vlak, který přináší inovativní přístup k primární prevenci proti drogám. Multimediální sestava Revolučního vlaku je unikátním nástrojem, který nabízí nový způsob celkového preventivního programu prostřednictvím interaktivního a zážitkového vzdělávání.

Cílem programu vlaku je efektivně ovlivnit návštěvníky vlaku zapojením všech lidských smyslů a změnit jejich pohled na legální a ilegální drogy a závislosti. Projekt také inspiruje k pozitivním životním volbám.