Další setkání Asociace rodičů a zaměstnanců je naplánováno na středu 31. ledna v IB kampusu na Úvoze. Připojte se k nám, abychom společně diskutovali a plánovali! Na akci budou přítomni zástupci společnosti Fresh & Tasty a budete mít příležitost vyslechnout si, jak dopadly výsledky průzkumu spokojenosti, který jsme prováděli během zimního semestru.

Připravte si dotazy a návrhy na zlepšení, protože vaše příspěvky hrají zásadní roli v podpoře prosperujícího školního prostředí. Pojďme společně pracovat na tom, aby naše škola byla co nejlepší!

Těšíme se na Vaši účast.