V pátek 6. října se studenti chemie, fyziky a ESS  věnovali praktickým zkouškám. Měli před sebou tolik pokusů, že je zde nemůžeme všechny vyjmenovat! Mezi příklady však patří měření množství železa nebo vitaminu C v různých druzích ovoce a zeleniny, měření energie obsažené v různých palivech, měření rychlosti reakce, porovnávání úrovně znečištění mezi městy, zkoumání letu oštěpů a tlaku vyvíjeného skákajícími míčky. Studenti nyní mají 2 týdny na vypracování zprávy pro své kurzy.

Jim Dunwell
učitel chemie