Slavnostní zahájení konference PLISMUN ’24 se konalo nedaleko Václavského Náměstí, v nádherném prostoru Zenwork, který nám velkoryse poskytl pan Ryan Wray. Organizační tým zahájil svou práci v časných ranních hodinách a zajistil, aby všechny náležitosti byly okamžitě připraveny pro příjezd delegátů. U vchodu byla nakreslena krásná nástěnná malba PLISMUN, která poskytla každému příležitost vyfotit se při příchodu.

Po projevech generální tajemnice Věry Motrenko a organizačního týmu se slova ujal náš první host, belgický velvyslanec v Praze pan Jurgen Van Meirvenne. Jurgen Van Meirvenne nás poctil nás svou přítomností a svým projevem plným vtipu, humoru a zasvěcených úvah o svých zkušenostech upoutal pozornost všech delegátů. Druhým vzácným hostem byl pan Richard Krpáč, náměstek ministra pro mezinárodní a evropskou spolupráci na Ministerstvu spravedlnosti. Poskytl nám příležitost nahlédnout do světa politiky z jeho perspektivy prostřednictvím aktivního zapojení účastníků.

Celkově lze říci, že slavnostní zahájení konference PLISMUN’24 se neslo ve velmi inspirativní náladě a my se těšíme na další dny.
PlisMUN conference opening ceremony

Anna K.
studentka 11. ročníku