Ve čtvrtek 18. dubna se na Norbertově uskuteční STEM den. Stem není jen tak obyčejná školní akce, je to koncept, který žákům přibližuje reálné využití poznatků a umožňuje jim prozkoumat propojení různých oborů.

Zde je popsán jeho průběh:

Přírodní vědy: Praktické pokusy, které z abstraktních pojmů dělají hmatatelné. Ať už se jedná o chemii, fyziku nebo biologii, studenti jsou povzbuzováni, aby kladli otázky, vytvářeli hypotézy a testovali své nápady. Toto podněcuje badatelského ducha.

Technologie: Digitální věk je před námi a technologie jsou v popředí zájmu. Studenti se seznamují s kódováním, robotikou a počítačovým navrhováním, což jim dává možnost poznat nástroje, které pohánějí náš moderní svět.

Technika: Stavění mostů, vytváření konstrukcí nebo konstrukce jednoduchých strojů umožňuje studentům aplikovat matematické pojmy a naučit se umění řešit problémy pomocí designu.

Umění: Kreativita nezná hranic. Začlenění umění do rovnice STEM (přeměna na STEAM) umožňuje studentům popustit uzdu své fantazii prostřednictvím aktivit, jako je 3D modelování, hudba nebo digitální umění.

Matematika: Matematika je lepidlem, které to všechno drží pohromadě. Je to společný jazyk, který studentům pomáhá pochopit logiku a přesnost, jež jsou vlastní vědě, technologiím, inženýrství a umění.

Těšíme se na tento zajímavý den !
Primary students engage in hands-on activities and ignite curiosity.