Sanda, Anna Maria a Daniela z 11. ročníku excelovaly během zkoušky DELF B1 Tout a zvládly nejen plynulou francouzštinu, ale také prokázaly hluboké znalosti gramatiky.

Tento úspěch jim poskytne pevný základ pro jejich nadcházející studium francouzštiny v rámci IB a zajistí jim dobrou připravenost na výzvy a příležitosti, které je čekají. Úspěch při získávání certifikátu DELF B1 jim mimo výuku otevírá dveře k mnoha příležitostem, včetně možnosti studovat na francouzských univerzitách, ale také ucházet se o zaměstnání ve Francii a dalších francouzsky mluvících zemích.

Tito studenti jsou inspirativním příkladem toho, čeho lze dosáhnout s odhodláním, houževnatostí a láskou k učení, a jsou připraveni využít obrovských možností, které zvládnutí francouzského jazyka přináší. Gratulujeme !

3 Secondary students succeeded in DELF B1

Ms Nathalie Lossec
Učitelka francouzštiny