Žáci 7. ročníku začínají probírat téma barev, paměti a zátiší, které se zaměřuje na dílo Wayna Thiebauda. Žáci se učí používat výtvarný prvek hodnoty k vytváření odstínů, šrafur a tónů. Tento postup zvýrazňuje tvar předmětů a vytváří iluzi trojrozměrných tvarů na základě studia anatomie světla a stínu.

Year 7 students focusing on the artwork of Wayne Thiebaud.

Wayne Thiebaud je americký malíř známý svými barevnými a živými zobrazeními předmětů denní potřeby, zejména potravin, jako jsou koláče, dorty a zmrzlinové kornouty. Jeho styl se vyznačuje výraznými barvami, silnými tahy štětce a smyslem pro hravost. Thiebaudova díla se často zabývají tématy konzumu, nostalgie a americké zkušenosti. Je spojován s hnutím pop-artu, ale ovlivnily ho také tradice malby zátiší a abstrakce.