Nedílnou součástí učebních osnov tělesné výchovy je výuka plavání pro žáky 2. a 4. ročníku, která zajišťuje osvojení důležitých dovedností v bezpečném prostředí. Tyto lekce jsou povinnou součástí osnov a kromě toho, že se děti učí spolupracovat, komunikovat a respektovat ostatní, naučí se základní dovednosti, které mohou pomoci k záchraně života.

Tyto kurzy, které se konají v bazénu Incheba na Výstavišti od března do června, povedou zkušení instruktoři plavání. Jejich odborné znalosti doplní Ms Lucie a tým učitelů pro 2. a 4. ročník, kteří poskytnou další dohled a zajistí bezpečné a podpůrné prostředí pro výuku.

Doufáme, že si děti lekce užijí a zdokonalí se v plavání.

Year 4 children from Park Lane at the swimming pool Incheba