... preparing the young
people of today for the unknown
occupations of tomorrow

Open Day on 18th October

Interview with Jakub S about applying to Oxford University

ico_search

News, views & events

ico_arrow

Contacts

 
 

Useful links

 • Prague 1
 • Park Lane International School
 • Valdštejnská 151/6a 
 • 118 01 Praha - Malá Strana
 • IČO 284 655 98
 • Prague 6
 • Park Lane International School
 • Norbertov 3
 • 162 00 Praha 6 - Střešovice
 • IČO 284 655 98


 • Prague 5
 • Nessie English Preschool
 • Nad Bertramkou 10
 • 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • IČO 275 68 628

Britská škola v Praze

Výuka v Park Lane International School probíhá podle britského výukového systému. Pro nejmenší děti nabízíme předškolní vzdělávání v klidné lokalitě Prahy 5. Kampus pro věkovou kategorii žáků prvního stupně základních škol je umístěn v klidném a na zeleň bohatém prostředí Střešovic na Praze 6, zatímco kampus orientovaný na výuku studentů druhého stupně a středních škol se nachází ve snadno dostupné a pulsující části Prahy 1 na Malé Straně. Pro žáky druhého stupně a studenty středních škol Park Lane International School nabízí možnost absolvovat program IGCSE a diplomní program IB (IBDP), který je zakončen mezinárodně uznávanými a platnými zkouškami. Všechny objekty naší mezinárodní školy prošly nedávno rekonstrukcí a jsou uzpůsobeny tak, aby studentům poskytly bezpečné zázemí, v němž mohou naplno rozvíjet své možnosti a dovednosti. Vyvážený poměr počtu studentů na vyučujícího pak zajišťuje, že je žákům v naší English Primary School a English Secondary School věnovaná maximální míra pozornosti a péče.

IB program

IB Diploma program (IB DP) je studijní program určený středoškolským studentům. Ačkoliv program klade na studenty značné nároky, umožňuje jim také naplno rozvíjet jejich potenciál. V rámci IBDP lze také využít IB stipendijního programu (IB Scholarship Program), který Park Lane International School nabízí. IB program je pak zakončen závěrečnými zkouškami s mezinárodní platností a prestiží.

Park Lane, anglická mezinárodní škola, a její Secondary School, anglické gymnázium

Jedním z hlavních cílů Park Lane výukového systému je snaha pomoci svým žákům a studentům co nejlépe využít svých schopností a dovedností a dále je úspěšně rozvíjet. Proto naše škola nabízí širokou škálu odpoledních klubů, sponzoruje řadu kulturních akcí a organizuje velké množství školních výletů a sportovních utkání organizovaných mezi jednotlivými mezinárodními školami (např. fotbalový zápas mezi Park Lane International School a Riverside International School). V Park Lane totiž věříme v to, že podpora, organizace a účast na různých kulturně-vzdělávacích akcích je nedílnou součástí nejen vzdělávacího systému jako takového ale i samotného rozvoje našich studentů.

Mezinárodní škola v Praze a její zaměstnanci

Jedním z aspektů, jemuž Park Lane International School věnuje obzvlášť pečlivou pozornost, je výběr zaměstnanců, kteří s dětmi pracují a přichází s nimi do každodenního kontaktu. Zaměstnanci v Park Lane jsou tak pevnými opěrnými body celého systému naší školy.

Naši pedagogové jsou profesionálně vyškolení a vyučení odborníci, kterým je vlastní především entuziasmus, dynamičnost a oddanost učitelské profesi. V souladu s mezinárodním charakterem naší školy jsou v drtivé většině vyučujícími rodilí mluvčí anglického jazyka, kteří mají zkušenosti s učitelskou praxí ze škol po celém světě. Vyučující obou vzdělávacích úrovní, Primary School (mezinárodní základní škola) i Secondary School (mezinárodní gymnázium), se pravidelně účastní odborných vzdělávacích programů, a to jak v českém, tak v zahraničním prostředí. Díky nim si pak pedagogové udržují přehled o trendech ve vzdělávacích metodách a obohacují znalosti ze svého oboru o výsledky nejaktuálnějších výzkumů.

Mezinárodní maturita IB Diploma Program (IBDP) v Praze

Díky tempu, kterým se Park Lane jako škola rozvíjí, bude ve velmi blízké budoucnosti studentům umožněno požívat výhod vzdělávacího systému v jeho plné šíři, tj. absolvovat plně etablovaný program Secondary School zahrnující ročníky 7 až 13. Studenti Secondary School si tak mohou vybírat ze široké škály IGCSE kurzů, které Park Lane nabízí a na které následně navazuje program IB Diploma. Na konci ročníku 11 studenti absolvují Cambridge IGCSE zkoušky; celé studium pak zakončují v ročníku 13 skládáním mezinárodní maturity International Baccalaureate (IB). Park Lane International School nabízí českým rodilým mluvčím také český program, v rámci kterého je výstupem ekvivalent české maturity.

Absolventi Park Lane Secondary School

Absolventi Park Lane International School budou po završení studia na Secondary School plně připraveni na to, aby pokračovali ve svých studiích kdekoliv na světě, v oboru, v jakém si přejí se do budoucna rozvíjet a profesionálně se uplatnit.

ico_arrow